Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 1096/18 - wyrok Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2018-10-09

Sygn. akt II K 1096/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

O., dnia 9 października 2018 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie, II Wydział Karny, w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Sienicka

Protokolant: Katarzyna Szklarczyk

Bez udziału Prokuratora

po rozpoznaniu w dniu 2 października 2018 r. sprawy

1.  D. W.

syna D. i B. z domu W.

urodzonego (...) w G.

oskarżonego o to, że:I. w dniu 20-07-2017 r. w miejscowości S. gmina P. poprzez kopniecie, rzucanie kamieniami i krzyczenie znęcał się nad zwierzęciem z gatunku psowatych, rasy mieszanej w typie pinczer miniaturka wabiącego się (...), czym spowodował skutek w postaci min. czasowego zatrzymania funkcji wypróżniania się organizmu, czasowej niemożności poruszania się, silnej reakcji bólowej całego organizmu, lekko spiętego brzucha, pogrubionej śledziony w okolicach głowy śledziony, wypełnienia pęcherza mierną ilością bezechogenego moczu, zmian pęcherza, bolesności okolicy lędźwiowej na wysokości strony prawej miednicy, dwóch pęknięć miednicy strony prawej kości łonowej i kulszowej, silnej reakcji kostnej u nasady bliższej kości piszczelowej kończyny prawej

-tj. o czyn z art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku

a nadto:

2.  B. S.

córki Z. i K. z domu K.

urodzoną (...) w C.

3.  K. S.

syna W. i Z. z domu R.

urodzonego (...) w O.

oskarżonych o to, że : II. w okresie od listopada 2014 r. do 25-11-2017 r. w miejscowości S. gm. P. działając wspólnie i porozumieniu będąc zobowiązani do opieki nad zwierzęciem znęcali się nad zwierzęciem z gatunku psowatych w typie psa wabiącego się (...) poprzez świadome dopuszczenie do zadawania cierpień polegających na utrzymaniu go w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymaniu go w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa, wystawianie go na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu, utrzymywanie go bez odpowiedniego pokarmu i wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku

tj. o czyn z art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.

III. w okresie od listopada 2015 r. do 25-11-2017 r. w miejscowości S. gm. P. działając wspólnie i porozumieniu będąc zobowiązani do opieki nad zwierzęciem znęcali się nad zwierzęciem z gatunku psowatych w typie suki wabiącej się (...) poprzez świadome dopuszczenie do zadawania cierpień polegających na utrzymaniu jej w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymaniu go w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa, wystawianie jej na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jej zdrowiu lub życiu, utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu i wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku

tj. o czyn z art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.

IV. w okresie od października 2017 r. do 25-11-2017 r. w miejscowości S. gm. P. działając wspólnie i porozumieniu będąc zobowiązani do opieki nad zwierzęciem znęcali się nad zwierzętami w postaci pięciu szczeniąt z gatunku psowatych poprzez świadome dopuszczenie do zadawania cierpień polegających na utrzymywaniu ich w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymaniu ich w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa, utrzymywanie ich bez odpowiedniego pokarmu i wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku

tj. o czyn z art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.

orzeka:

I oskarżonego D. W. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, ustalając, iż oskarżony raz rzucił kamieniem w psa i za to z mocy art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 skazuje go, wymierzając na podstawie art. 35ust1 ustawy o ochronie zwierząt w zw z art35ust 1a ustawy o ochronie zwierząt przy zastosowaniu art. 37a kk i art. 34§1 i §1a pkt1, §2 kk , art35§1kk karę 1(jednego)roku ograniczenia wolności zobowiązując oskarżonego do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24( dwadzieścia cztery ) godziny w stosunku miesięcznym;

II oskarżonych B. S. i K. S. uznaje za winnych popełnienia zarzucanych im czynów opisanych w pkt II,III,IV , z tym ustaleniem, iż oskarżeni działali w krótkich odstępach czasu z wykorzystaniem takiej samej sposobności i stanowią one ciąg przestępstw określony w art. 91§1kk i za to skazuje ich z mocy art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r w zw z art91§1kk , wymierzając na podstawie art. 35ust1 ustawy o ochronie zwierząt w zw z art. 35ust1a ustawy o ochronie zwierząt w zw z art. 91 §1kk przy zastosowaniu art. 37a kk i art. 34§1 i §1a pkt1 ,§2 kk , art35§1kk kary ograniczenia wolności w wymiarze po 1(jednym)roku zobowiązując oskarżonych do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze po 24( dwadzieścia cztery ) godziny w stosunku miesięcznym;

III z mocy art. 35 ust 5 ustawy o ochronie zwierząt orzeka wobec każdego z oskarżonych nawiązki w kwocie po 1500(jeden tysiąc pięćset)zł na rzecz Towarzystwa (...) w (...) Oddział w O.;

IV na podstawie art. 35 ust 3 ustawy o ochronie zwierząt orzeka wobec oskarżonych B. S. i K. S. przepadek zwierząt z gatunku psowatych w typie psa: wabiącego się (...), suki wabiącej się (...) i pięciu szczeniąt wymienionych w pkt II,III,IV aktu oskarżenia;

V na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżonych od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości;

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Kaszuba
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Sienicka
Data wytworzenia informacji: