Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4089

I C 2023/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-10-12

Data publikacji: 2017-11-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2023/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Juszczyszyn Protokolant: starszy sekretarz sądowy Justyna Kochan - Rogoż po rozpoznaniu w dniu 12 października 2017 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko D. G. o zapłatę powództwo oddala SSR Paweł Juszczyszyn Sygn. akt I C 2023/17 upr. UZASADNIENIE Powód (.
Czytaj więcej»

I C 2033/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-11-02

Data publikacji: 2018-01-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2033/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Juszczyszyn Protokolant: starszy sekretarz sądow Justyna Kochan - Rogoż po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2017 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko L. C. o zapłatę powództwo oddala. SSR Paweł Juszczyszyn Sygn. akt I C 2033/17 upr UZASADNIENIE Powód D. (...) we W. wniósł o zas
Czytaj więcej»

I C 2040/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-09-19

Data publikacji: 2017-10-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2040/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Żywicki Protokolant: stażysta Emilia Kowalczyk po rozpoznaniu w dniu 19 września 2017r. w Olsztynie, na rozprawie, sprawy z powództwa J. B. , K. B. , przeciwko Gminie J. - Zakład (...) w J. , o naprawienie szkody, I oddala powództwo; II nakazuje zwrócić powodom kwotę 400 zł (czterysta złotych) tytułem niewykorzystanej zaliczki
Czytaj więcej»

I C 2033/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-09-07

Data publikacji: 2017-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2033/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Żywicki Protokolant: starszy sekretarz sądowy Małgorzata Karwacka po rozpoznaniu w dniu 7 września 2017r. w Olsztynie, na rozprawie, sprawy z powództwa P. L. , przeciwko (...) Company SE z siedzibą w R. , o zapłatę, I zasądza od pozwanego (...) Company SE z siedzibą w R. na rzecz powoda P. L. kwotę 2.250 zł (dwa tysiące dwieści
Czytaj więcej»

I C 2059/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-08-30

Data publikacji: 2017-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2059/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Marzena Żywucka Protokolant: stażysta Sylwia Waślicka po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2017 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa (...) (...) z siedzibą w W. przeciwko W. B. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1.817 zł (jeden tysiąc osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kos
Czytaj więcej»

I C 2064/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-08-30

Data publikacji: 2017-10-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2064/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Arkadiusz Ziarko Protokolant: Anna Lasota po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2017 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa (...) Sp.z o.o. w S. przeciwko M. K. , B. K. o zapłatę na skutek sprzeciwu pozwanych od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 17 marca 2017 r., w sprawie I Nc 250/17, co do całości I utrzymuje powyższ
Czytaj więcej»

I C 2062/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2018-03-12

Data publikacji: 2018-04-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2062/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Tomasz Bulkowski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Karolina Mazan - Berent po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2018 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa T. M. przeciwko (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1 500 zł (jeden tysiąc pięćset 00/100) zł z ustawowymi odsetkami za opó
Czytaj więcej»

I C 2072/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2015-04-16

Data publikacji: 2015-05-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2072/14 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Żywicki Protokolant: protokolant N. Al (...) po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2015r. w Olsztynie, na rozprawie, sprawy z powództwa E. P. , przeciwko E. D. , o zapłatę, I umarza postępowanie co do kwoty 4.083,40 zł (cztery tysiące osiemdziesiąt trzy złote 40/100); II zasądza od pozwanej E. D. na rzecz powódki E. P. kwotę
Czytaj więcej»

I C 2075/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-08-31

Data publikacji: 2017-10-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2075/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Arkadiusz Ziarko Protokolant: stażysta Sylwia Waślicka po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2017 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa (...) S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w B. przeciwko J. B. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.174,67 (jeden tysiąc sto siedemdziesiąt cztery 67/100 groszy) zł
Czytaj więcej»

I C 2079/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2015-12-17

Data publikacji: 2015-12-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2079/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Żywicki Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Karwacka po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2015r. w Olsztynie, na rozprawie, sprawy z powództwa A. K. (1) , przeciwko B. K. (1) i A. K. (2) , o ustalenie, I Ustala, ze służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu ustanowiona na działce nr (...) położonej w miejscowoś
Czytaj więcej»