Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4025

IV P 84/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2021-01-14

Data publikacji: 2022-02-17

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV P 84/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (...) , dnia 14 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy w (...) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Grażyna Giżewska-Rozmus Protokolant: Danuta Zakrzewska po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2021 r. w (...) na rozprawie sprawy z powództwa K. K. (1) przeciwko (...) im. S. J. w O. o uchylenie kary porządkowej I uchyla karę porządkową upomnienia z dnia 25 lutego 2020r. nałożoną na powódkę K. K
Czytaj więcej»

I C 29/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-11-02

Data publikacji: 2018-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 29/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Juszczyszyn Protokolant: starszy sekretarz sądowy Justyna Kochan - Rogoż po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2017 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa I. K. przeciwko (...) z siedzibą w S. , prowadzący działalność w (...) przez (...) S.A. (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) z siedzibą w S. , prowadz
Czytaj więcej»

I C 33/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-01-16

Data publikacji: 2017-02-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 33/14 UZASADNIENIE Powodowie Ł. P. i M. T. wnieśli o zasądzenie od pozwanego, tytułem zadośćuczynienia, na rzecz powódki M. T. kwoty 8.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 29 czerwca 2011 r. do dnia zapłaty oraz na rzecz powoda Ł. P. kwoty 6.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 20 czerwca 2011 r. do dnia zapłaty. Zażądali nadto zasądzenia od pozwanego na rzecz każdego z nich kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu swojeg
Czytaj więcej»

I C 145/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-09-27

Data publikacji: 2017-10-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 145/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Arkadiusz Ziarko Protokolant: stażysta Emilia Kowalczyk po rozpoznaniu w dniu 27 września 2017 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa J. M. przeciwko (...) Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1 600 (jeden tysiąc sześćset) zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres o
Czytaj więcej»

I C 211/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2016-03-10

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 211/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Żywicki Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Karwacka po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2016r. w Olsztynie, na rozprawie, sprawy z powództwa P. W. , T. W. , przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. , o zapłatę, I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powodów P. W. i T. W. kwoty p
Czytaj więcej»

I C 217/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2014-05-07

Data publikacji: 2014-06-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 217/13 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Arkadiusz Ziarko Protokolant: stażysta Wioleta Chrapowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 maja 2014 r. w O. sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O. przeciwko J. Ż. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 7.833,59 (siedem tysięcy osiemset trzydzieści trzy 59/100) zł z ustawowymi odsetka
Czytaj więcej»

I C 3194/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2016-01-21

Data publikacji: 2016-02-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3194/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Żywicki Protokolant: stażysta Anna Reczkowska po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2016r. w Olsztynie, na rozprawie, sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G. , przeciwko D. A. , o zapłatę, oddala powództwo. /-/ SSR Piotr Żywicki Sygn. akt I C
Czytaj więcej»

I C 3203/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-11-08

Data publikacji: 2018-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3203/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Marzena Żywucka Protokolant: stażysta Sylwia Waślicka po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2017 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa (...) (...) z siedzibą w W. przeciwko D. K. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) (...) z siedzibą w W. na rzecz pozwanego D. K. kwotę 917 (dziewięćset siedemnaście) złotych
Czytaj więcej»

I C 3206/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-11-17

Data publikacji: 2018-01-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3206/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Błesińska-Kozłowska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Małgorzata Karwacka po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2017 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa P. (...) przeciwko A. C. o zapłatę oddala powództwo. SSR Katarzyna Błesińska-Kozłowska Sygn. akt I C 3206/17 upr UZASADNIENIE Powód P. (...) we W. wniósł
Czytaj więcej»

I C 3207/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-10-23

Data publikacji: 2018-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3207/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Tomasz Bulkowski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Karolina Mazan - Berent po rozpoznaniu w dniu 23 października 2017 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa (...) przeciwko B. D. o zapłatę oddala powództwo. SSR Tomasz Bulkowski Sygn. akt I C 3207/17 UZASADNIENIE Powód (...) we W. wniósł o zasądzenie na swoją rzecz
Czytaj więcej»