Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3684

I C 525/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2016-04-18

Data publikacji: 2016-05-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 525/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Data 18 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Bieńkowska-Kolarz Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Zaporowska po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2016 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa R. B. przeciwko (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda R. B. kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięc
Czytaj więcej»

I C 556/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2018-03-01

Data publikacji: 2018-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 556/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Żywicki Protokolant: starszy sekretarz sądowy Małgorzata Karwacka po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2018r. w Olsztynie, na rozprawie, sprawy z powództwa K. T. , przeciwko (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. , o zapłatę, I zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powódki K. T. kwotę 11.000 zł (jedenaście tysięcy
Czytaj więcej»

I C 567/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-10-03

Data publikacji: 2018-01-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 567/17 POSTANOWIENIE Dnia 3 października 2017 Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydziału I Cywilnego J. Z. po rozpoznaniu w dniu 3 października 2017 w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa T. W. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę w przedmiocie przyznania wynagrodzenia biegłemu postanawia: przyznać biegłemu J. B. wynagrodzenie za sporządzenie opinii w sprawie w kwocie 1 023,36 ( jeden tysiąc dwadzieścia trzy 36/100) złotych (w tym podatek VAT), które wy
Czytaj więcej»

I C 577/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-07-03

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 577/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Bieńkowska-Kolarz Protokolant: Jakub Korzeniewski po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2017 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko A. J. o zapłatę oddala powództwo. SSR Joanna Bieńkowska-Kolarz Sygn. akt I C 577/17 upr. UZASADNIENIE Powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wystąpił
Czytaj więcej»

I C 590/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-09-12

Data publikacji: 2017-10-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 590/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Żywicki Protokolant: starszy sekretarz sądowy Małgorzata Karwacka po rozpoznaniu w dniu 12 września 2017r. w Olsztynie, na rozprawie, sprawy z powództwa A. K. , przeciwko P. C. , o zapłatę, I zasądza od pozwanego P. C. na rzecz powódki A. K. kwotę 9.706,05 zł (dziewięć tysięcy siedemset sześć złotych 05/100) z odsetkami us
Czytaj więcej»

I C 593/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-11-21

Data publikacji: 2018-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 593/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Błesińska-Kozłowska Protokolant: stażysta Aleksandra Skorynko po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2017 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa P. W. przeciwko (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda P. W. kwotę 19 892, 46 (dziewiętnaście ty
Czytaj więcej»

I C 614/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2014-07-23

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 614/13 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Data 8 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Marzena Żywucka Protokolant: Marcin Dokurno po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2014 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa M. S. przeciwko K. Z. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki M. S. na rzecz pozwanej K. Z. kwotę 4.617 (cztery tysiące sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu; III nakazać ścią
Czytaj więcej»

I C 623/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-10-16

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 623/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Bieńkowska-Kolarz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Zaporowska po rozpoznaniu w dniu 16 października 2017 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa A. R. , I. R. przeciwko (...) Bank S. A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Bank S. A. z siedzibą w W. solidarnie na rzecz powodów A. R. i I. R.
Czytaj więcej»

I C 625/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2018-01-11

Data publikacji: 2018-03-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 625/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Tomasz Bulkowski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Karolina Mazan - Berent po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2018 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa A. P. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 4 893,39 (cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy 39/100) zł z ustaw
Czytaj więcej»

I C 764/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-09-13

Data publikacji: 2017-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 764/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Bieńkowska-Kolarz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Zaporowska po rozpoznaniu w dniu 13 września 2017 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa Z. (...) w O. przeciwko D. J. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną ( art.527 k.c. ) I uznać za bezskuteczną w stosunku do powoda Z. (...) umowę darowizny udziału w wy
Czytaj więcej»