Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3512

I C 94/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2014-09-30

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 94/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Żywicki Protokolant: Katarzyna Michałowska po rozpoznaniu w dniu 30 września 2014r. w Olsztynie, na rozprawie, sprawy z powództwa J. B. (1) , przeciwko (...) Towarzystwu (...) w W. , o zapłatę, I zasądza od pozwanego (...) Towarzystwa (...) w W. na rzecz powódki J. B. (1) kwotę 5.766,74 zł (pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt s
Czytaj więcej»

III RC 421/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-02-05

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: podstawy do wskazania daty, z która sąd ustanawia rozdzielność majątkową
sygn. akt III RC 421 / 16 UZASADNIENIE J. D. (1) wniosła o ustanowienie z dniem 9 stycznia 2016r rozdzielności majątkowej pomiędzy nią a jej mężem M. D. . Wskazała w uzasadnieniu pozwu, że pozostaje w związku małżeńskim z pozwanym, aczkolwiek toczy się postępowanie rozwodowe. W trakcie trwania małżeństwa opłatami i sprawami finansowymi zajmował się pozwany. Strony zaciągnęły w dniu 8 stycznia 2016r kredyt konsolidacyjny na kwotę ponad 70.000 zł. Po tym dniu pomimo braku wiedzy i zgody powódki po
Czytaj więcej»

III RC 422/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-11-27

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: niepowodzenie w działalności gospodarczej ma wpływ na poziom życia członków rodziny zobowiązanego do alimentacji
sygn. akt III RC 422/17 UZASADNIENIE Powódka W. C. wniosła o zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kwoty 1500 zł miesięcznie tytułem alimentów, płatnych do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy powódki wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku uchybienia którejkolwiek z rat. W uzasadnieniu pozwu podała, że jest dzieckiem pozwanej pochodzącym z małżeństwa z R. C. . Do października 2016 r. powódka mieszkała z pozwaną, która żądała by córka partycypowała w kosztach utrzymania miesz
Czytaj więcej»

III RC 432/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2016-12-29

Data publikacji: 2017-08-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez Sąd rozdzielności majątkowej
Sygn. akt III RC 432/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Olsztynie III Wydział Rodzinny i Nieletnich Przewodniczący SSR Ada Wacław Protokolant st.sekr.sądowy Iwona Świątkowska po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2016r. w Olsztynie na rozprawie sprawy przy udziale Prokuratora Rejonowego O. - P. w O. z powództwa H. G. przeciwko Z. G. o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej I ustanawia z dniem 24 maja 2016r. rozdzielność majątkową małżonków H. G
Czytaj więcej»

III RC 444/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-01-26

Data publikacji: 2017-08-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: obowiązek alimentacyjny obciąża również wszystkich krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo
Sygn. akt III RC 444/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2017r. Sąd Rejonowy w Olsztynie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Ada Wacław Protokolant: st.sekr.sądowy Iwona Świątkowska po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2017r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej S. K. reprezentowanej przez matkę K. M. przeciwko M. K. (1) i M. K. (2) o alimenty 1 umarza postępowanie przeciwko M. K. (2) ; 2 powództwo oddala; 3 odstępuje od obc
Czytaj więcej»

III RC 456/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-03-14

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: stan niedostatku to brak własnych środków oraz realnych możliwości zaspokojenia uzasadnionych potrzeb bytowych uprawnionego
Sygn. akt III RC 456/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Olsztynie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Ignatowicz-Firkowska Protokolant: stażysta Mateusz Mianowski po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2017r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko A. K. , G. K. , A. S. i A. R. o alimenty 1 powództwo oddala; 2 nie obciąża pozwanego kosztami procesu. SSR Ewa Ignatowicz-Firkowska
Czytaj więcej»

III RC 456/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-03-29

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: stan niedostatku to brak własnych środków oraz realnych możliwości zaspokojenia uzasadnionych potrzeb bytowych uprawnionego
Sygn. akt III RC 456/16 UZASADNIENIE Powód M. K. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanych: żony G. K. i dzieci A. K. (1) , A. S. (1) i A. R. (1) tytułem alimentów kwot po 250 zł miesięcznie od każdego z pozwanych, łącznie 1000 zł, płatnych do dnia 10 każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami. Uzasadniając swoje stanowisko podał, że ze związku z żoną ma córkę A. , a A. i A. – dzieci G. K. przysposobił. M. K. podniósł, że pracował zawodowo i utrzymywał rodzinę, w 2004 r. wyjechał do pra
Czytaj więcej»

III RC 494/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-06-05

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: okoliczności uzasadniające zmianę orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt: III RC 494/16 UZASADNIENIE Powód J. K. wystąpił z pozwem o uchylenie jego obowiązku alimentacyjnego ustalonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 3 marca 2011 r. sygn. akt VI RC 1178/06 od powoda na rzecz pozwanej w wysokości po 150 zł. Uzasadniając swoje stanowisko podał, że wyrokiem z dnia 3 marca 2011 r. sygn. akt VI RC 1178/06 Sąd Okręgowy w Olsztynie rozwiązał przez rozwód małżeństwo I. K. (1) z J. K. z winy obu stron, zasądzając od powoda na rzecz pozwanej a
Czytaj więcej»

III RC 508/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-02-27

Data publikacji: 2017-08-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: obowiązek alimentacyjny obciąża również wszystkich krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo
Sygn akt III RC 508/ 16 UZASADNIENIE Z. S. wniósł o ustalenie, że jego obowiązek alimentacyjny wobec małoletniej wnuczki D. S. ustalony wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2010 r w sprawie III RC 696/10 na kwotę 400zł miesięcznie ustał z dniem wniesienia powództwa, tj. z dniem 22 czerwca 2016r. W uzasadnieniu wskazał, m.in. że od ustalenia obowiązku alimentacyjnego upłynęło 6 lat, on ma obecnie 74 lata i już nie pracuje zarobkowo, nadal cierpi na liczne schorzenia, w tym ma
Czytaj więcej»

III RC 518/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-01-19

Data publikacji: 2017-08-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: zakres obowiązku alimentacyjnego między rozwiedzionymi małżonkami
Sygn. akt III RC 518/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2017r. Sąd Rejonowy w Olsztynie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Hinz, Protokolant: sekret. sąd. I. S. , po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2017r. w Olsztynie, na rozprawie, sprawy z powództwa M. R. , przeciwko K. R. , o obniżenie alimentów, I obniża z dniem 1 lutego 2017r. alimenty zasądzone na rzecz pozwanej K. R. od powoda M. R. z kwoty po 500, - zł (pięćset) miesięcznie z
Czytaj więcej»