Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3473

I C 791/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-04-25

Data publikacji: 2017-05-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 791/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Żywicki Protokolant: stażysta Sylwia Waślicka po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2017r. w Olsztynie, na rozprawie, sprawy z powództwa Gminy O. , przeciwko J. B. , W. B. , o zapłatę, na skutek sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanego przez Referendarza Sądowego tutejszego sądu w dniu 26 października 2016r.
Czytaj więcej»

I C 818/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2015-08-06

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 818/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Piotr Żywicki Protokolant: Milena Chojnacka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 sierpnia 2015 r. w O. sprawy z powództwa M. K. , I. K. , przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. , o zapłatę, I zasądza od pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz powodów
Czytaj więcej»

I C 845/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-06-20

Data publikacji: 2017-07-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 845/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Błesińska-Kozłowska Protokolant: stażystka Aleksandra Skorynko po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2017 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa H. I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K. przeciwko J. F. o zapłatę oddala powództwo. SSR Katarzyna Błesińska-Kozłowska
Czytaj więcej»

I C 844/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-07-03

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 844/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Bieńkowska-Kolarz Protokolant: Jakub Korzeniewski po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2017 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa H. I. (...) z siedzibą w K. przeciwko M. D. o zapłatę oddala powództwo. SSR Joanna Bieńkowska-Kolarz Sygn. akt I C 844/17 UZASADNIENIE Powód H. I. (...) w K. wniósł o zasądzenie od pozwanego kwot
Czytaj więcej»

I C 858/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-12-12

Data publikacji: 2018-03-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 858/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Błesińska-Kozłowska Protokolant: stażystka Aleksandra Skorynko po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2017 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O. przeciwko M. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego M. K. na rzecz powoda Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O. kwotę 3.335,80 (trzy tysiące trzysta
Czytaj więcej»

I C 886/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-07-03

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 886/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Bieńkowska-Kolarz Protokolant: Jakub Korzeniewski po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2017 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko K. G. o zapłatę oddala powództwo. SSR Joanna Bieńkowska-Kolarz Sygn. akt I C 886/17 upr. UZASADNIENIE Powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wystąpił
Czytaj więcej»

I C 904/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2018-03-29

Data publikacji: 2018-04-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 904/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Arkadiusz Ziarko Protokolant: sekretarz sądowy Marta Kreczkowska - Żyrkowska po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2018 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej Browary Park al. (...) w O. przeciwko W. C. i J. C. o zapłatę I zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 8.617,89 (osiem tysięcy sześćset siedem
Czytaj więcej»

I C 910/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-08-08

Data publikacji: 2017-09-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 910/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Juszczyszyn Protokolant: Anna Lasota po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2017 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa R. (...) z siedzibą w K. przeciwko R. H. o zapłatę powództwo oddala. SSR Paweł Juszczyszyn Sygn. akt I C 910/17 upr. UZASADNIENIE Powód R. (...) w K. wniósł o zasądzenie od pozwanego R. H. kwoty 839
Czytaj więcej»

I C 929/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2014-04-25

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 929/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Piotr Żywicki Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Olgierd Kowalski po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2014 r. w Olsztynie sprawy z powództwa J. W. przeciwko (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. na rzecz powoda J. W. kwotę 20.400 zł (dwadzieścia tysię
Czytaj więcej»

I C 939/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2015-05-19

Data publikacji: 2015-06-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 939/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Żywicki Protokolant: stażysta Paulina Rzepczyńska po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2015r. w Olsztynie, na rozprawie, sprawy z powództwa P. D. , przeciwko W. K. , o zapłatę, I zasądza od pozwanej W. K. na rzecz powoda P. D. kwotę 15.000 (piętnaście tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 26 kwietnia 2013 roku do dnia zapłaty; I
Czytaj więcej»