Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4085

X C 4004/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-09-20

Data publikacji: 2017-10-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: X C 4004/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, X Wydział Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Brzoskowska Protokolant: Sandra Mierzejewska po rozpoznaniu w dniu 20 września 2017 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa K. J. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki K. J. kwotę 75.000,00 zł. (siedemdziesiąt pięć tysięcy złot
Czytaj więcej»

X C 4004/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-10-04

Data publikacji: 2017-10-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt X C 4004/15 UZASADNIENIE Powódka, K. J. (1) , wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 6.000,00 zł. tytułem odszkodowania, przysługującego jej jako uposażonej w związku ze śmiercią ubezpieczającego S. J. . Nadto domagała się zasądzenia od pozwanego na jej rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. Uzasadniając swoje roszczenie powódka wskazała, że w dniu 5 czerwca 2015 r. S. J. zawarł z pozwanym umowę ubez
Czytaj więcej»

X C 4032/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-09-17

Data publikacji: 2017-09-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt X C 4032/16 UZASADNIENIE Powódka A. J. wniosła o zasądzenie na jej rzecz od pozwanej kwoty 30.000 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od 22 września 2016 r. do dnia zapłaty, tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Nadto, wniosła o zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadniając swoje żądanie podała, iż w dniu 13 kwietnia 2015 r. zatrudnieni przez pozwaną w ramach prowadzonej przez nią działal
Czytaj więcej»

X C 4043/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-11-28

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt X C 4043/15 UZASADNIENIE Powódka J. G. (1) wniosła o zasądzenie od pozwanego Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O. kwoty 57.477,45 zł, z czego: - kwoty 37.500 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 22 grudnia 2014 r. do dnia zapłaty, kwoty 4.977,45 zł tytułem zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 3.862,45 zł od dnia 22 grudnia 2014 r. do dnia zapłaty, a od kwoty 1.115 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kwoty 1
Czytaj więcej»

X C 4086/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2019-03-25

Data publikacji: 2019-08-14

trafność 100%

Sygn. akt: X C 4086/18 upr. UZASADNIENIE Powódka, (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. , pozwem wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym w dniu 03 września 2018 r. domagała się zasądzenia od pozwanego A. M. na jej rzecz kwoty 1.115,43 zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Nadto wniosła o zasądzenie od pozwanego na jej rzecz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przepi
Czytaj więcej»

X C 4093/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2014-05-13

Data publikacji: 2014-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: X C 4093/13 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Krawczyk Protokolant: st. sekr. sądowy Emilia Białecka po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2014 r. w Olsztynie sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w G. przeciwko D. P. o zapłatę oddala powództwo. SSR Wojciech Krawczyk Sygn. akt X C 4093/13 UZASADNIENIE Powód
Czytaj więcej»

X C 4096/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-12-04

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: X C 4096/14 UZASADNIENIE Powódka J. B. wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. : - kwoty 35.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z ustawowymi odsetkami od dnia 6 października 2014 r. do dnia zapłaty, kwoty 1.500 zł tytułem odszkodowania z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Powódka wniosła również o ustalenie odpowiedzialności pozwanego na przyszłość oraz o zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kosztów procesu, w
Czytaj więcej»

X C 4105/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-09-06

Data publikacji: 2017-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt X C 4105/15 UZASADNIENIE Powódka I. G. pozwem z dnia 20 października 2015 r. wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty 10.500 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Ponadto wniosła o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu podała, że uczestniczyła jako poszkodowana w wypadku, do którego doszło w dniu 4 kwietnia 2014 r. około godziny 16.00 w O. na ulicy (...) . Sprawcą tego zdarzenia okazał się H. D. kierujący s
Czytaj więcej»

X C 3791/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-04-04

Data publikacji: 2017-10-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt X C 3791/15 UZASADNIENIE Powodowie A. D. (1) i D. D. (1) wnieśli o zasądzenie na ich rzecz od pozwanych solidarnie kwoty 17 100 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 12 października 2015r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu pozwu podali, że zawarli z pozwanymi umowę, której przedmiotem było wykonanie i montaż schodów drewnianych dębowych dywanowych, za zapłatą ceny w łącznej wysokości 19 100 zł. Pozwani zapewnili, że są w stanie wykonać takie schody oraz posiadają w
Czytaj więcej»

X C 3793/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-02-28

Data publikacji: 2017-10-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt X C 3793/15 UZASADNIENIE Powód J. B. wniósł o zasądzenie od pozwanego W. M. kwoty 8 635,83 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 30 maja 2015 r. do dnia zapłaty. Nadto wniósł o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych. W uzasadnieniu wskazał, że w październiku 2013 r. zawarł z pozwanym prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład (...) W. M. umowę o wykonanie dzieła w postaci przydomowej oczyszczalni ścieków. Dzieło
Czytaj więcej»