Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3681

III RC 74/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-05-08

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wzrost potrzeb małoletnich dzieci jako okoliczność uzasadniające podwyższenia dotychczasowej wysokości świadczeń alimentacyjnych
Sygn. akt III RC 74/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 maja 2017r. Sąd Rejonowy w Olsztynie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Maja Jabłońska Protokolant Paulina Rzepczyńska po rozpoznaniu w dniu 4 maja 2017r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa małoletnich W. J. i O. J. reprezentowanych przez matkę A. J. przeciwko R. J. o podwyższenie alimentów I zasądza od pozwanego R. J. tytułem podwyższonych alimentów na rzecz małoletniej powódki O. J. k
Czytaj więcej»

III RC 74/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-05-22

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wzrost potrzeb małoletnich dzieci jako okoliczność uzasadniające podwyższenia dotychczasowej wysokości świadczeń alimentacyjnych
(...) 74/17 UZASADNIENIE Przedstawicielka ustawowa małoletnich powódek W. J. i O. A. J. wniosła o podwyższenie alimentów należnych małoletnim od ich ojca – pozwanego R. J. do kwoty po 1100 zł na rzecz każdej z małoletnich. Wniosła również o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu powództwa wskazała, że alimenty na rzecz małoletnich ustalone zostały wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie VIRC1208/12 Sądu Okr
Czytaj więcej»

III RC 76/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2017-08-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 76/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2017r. Sąd Rejonowy w Olsztynie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Rogowska Protokolant: stażysta Beata Kuskowska po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2017r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa G. W. przeciwko małoletnim : A. W. i M. W. reprezentowanym przez ustawową przedstawicielkę E. W. o obniżenie alimentów I obniża z dniem 03.02.2017r. alimenty zasądzone od powoda G. W. na
Czytaj więcej»

III RC 76/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-06-16

Data publikacji: 2017-08-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 76/17 UZASADNIENIE Powód G. W. (1) wniósł w pozwie o obniżenie alimentów zasądzonych na rzecz małoletnich pozwanych: A. W. i M. W. z kwoty po 4200 zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich do kwoty po 100 zł miesięcznie na każde z dzieci. Uzasadniając żądanie pozwu powód podał, że od 31 grudnia 2015 roku pozostaje osobą bezrobotną i nie ma stałego miejsca zamieszkania. Nie ma również majątku. Wysokość alimentów została natomiast ustalona w chwili, gdy wymieniony pracował jak
Czytaj więcej»

III RC 81/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-08-01

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: okoliczności prawne i faktyczne do uchylenia alimentów na byłego małżonka, podstawy d0o zmiany wysokości alimentów
Sygn. akt. III RC 81/17 UZASADNIENIE Powodowie małoletni W. L. oraz B. L. reprezentowani przez matkę M. L. domagali się podwyższenia przysługujących im alimentów z kwot odpowiednio po 650 zł miesięcznie i po 350,- zł miesięcznie do kwot po 1.600,- zł miesięcznie oraz po 650,- zł miesięcznie poczynając od dnia wniesienia pozwu. Żądali również zasądzenia na swoją rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych. ( k. 2 – 8 , 211-216 ) Pozwany T. ustosunkowując się do roszczeń powodów wniósł o o
Czytaj więcej»

III RC 105/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-06-05

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 105/17 UZASADNIENIE D. K. wniosła o podwyższenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie sygn. akt VI RC 1209/13, tj. od pozwanego K. K. (1) na rzecz małoletniego powoda K. K. (2) do kwoty po 1000 zł miesięcznie płatnych do rąk matki powoda do 15-go dnia każdego miesiąca, poczynając od grudnia 2016 r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia płatności którejkolwiek z rat. Uzasadniając swoje stanowisk
Czytaj więcej»

III RC 116/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-06-19

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego
Sygn. akt: III RC 116/17 UZASADNIENIE O. O. , działając w imieniu małoletniego J. Ś. ur. (...) , wniosła o zasądzenie od pozwanego P. Ś. na rzecz małoletniego J. Ś. tytułem alimentów kwoty po 800 zł miesięcznie, płatnych do rak matki małoletniego, O. O. , jako ustawowej przedstawicielki, do dnia 10-go każdego miesiąca z góry, poczynając od dnia 10 lutego 2017 r. wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat. Uzasadniając swoje stanowisko podała, że mało
Czytaj więcej»

III RC 134/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-01-03

Data publikacji: 2017-08-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt III RC 134/16 UZASADNIENIE A. S. wniosła o podwyższenie alimentów od pozwanego K. S. na rzecz małoletniego powoda – T. S. (1) – do kwoty 700 zł miesięcznie w miejsce alimentów w wysokości 500 zł zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 22 lutego (...) . sygn. akt VI RC 1156/06. W uzasadnieniu podała, że w dacie orzeczenia o dotychczasowym obowiązku alimentacyjnym małoletni miał pięć lat. Obecnie powód jest uczniem pierwszej klasy gimnazjum i jego potrzeby uległy znacznem
Czytaj więcej»

III RC 153/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-06-26

Data publikacji: 2017-08-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: w razie zmiany stosunków można żądać zmiany zakresu obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt III RC 153/17 UZASADNIENIE Powód A. D. (1) wniósł o uchylenie obowiązku alimentacyjnego określonego wyrokiem wydanym przez Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 17 marca 2014 r w sprawie VIRC 1097/13 na mocy którego był zobowiązany do płacenia na rzecz swojego syna S. D. alimentów w kwocie 500 zł miesięcznie. W uzasadnieniu pozwu podał, iż od dnia 16 stycznia 2017 r sprawuje bezpośrednia opiekę nad synem, ponieważ postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2017 r matka dzi
Czytaj więcej»

III RC 170/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-06-26

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych możliwości zobowiązanego
Sygn. akt III RC 170/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Maja Jabłońska Protokolant Paulina Rzepczyńska po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2017 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej (...) M. S. reprezentowanej przez matkę K. S. przeciwko A. S. o alimenty I zasądza od pozwanego A. S. na rzecz małoletniej powódki (...) M. S. alimenty w kwocie po 500 (pięćset
Czytaj więcej»