Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3746

III RC 1013/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-07-20

Data publikacji: 2017-08-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: zakres możliwości zarobkowych i majątkowych jako jedna z przesłanek wpływająca na wysokość obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt III RC 1013/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lipca 2017r. Sąd Rejonowy w Olsztynie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Andrzej Hinz Protokolant praktykant A. S. po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2017 r. na rozprawie z powództwa małoletnich: A. Z. , R. Z. , D. Z. (1) reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego J. Z. przeciwko D. Z. (2) o alimenty I zasądza od pozwanej D. Z. (2) na rzecz małoletnich powodów A. Z. , R. Z. , D. Z. (1) ali
Czytaj więcej»

III RC 1019/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-08-25

Data publikacji: 2017-08-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: trudna sytuacja materialna rodziców nie zwalnia ich z obowiązku świadczenia na potrzeby dzieci
sygn. akt III RC 1019/16 UZASADNIENIE Przedstawicielka ustawowa małoletniej M. M. (1) I. T. wniosła o zasądzenie od pozwanego J. M. na rzecz małoletniej alimentów w kwocie po 800 zł miesięcznie, płatne do dnia 10 każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, od dnia wniesienia pozwu wraz z kosztami procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazała, że pozostawała z pozwanym w nieformalnym związku, w czasie którego urodziła się
Czytaj więcej»

III RC 1022/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-05-29

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasady wymiaru alimentów na dziecko małoletnie
sygn. akt III RC 1022 / 16 UZASADNIENIE Działając w imieniu małoletniej córki N. S. jej matka B. G. (1) wniosła o zasądzenie od pozwanego R. S. (1) alimentów w wysokości 700 zł miesięcznie. W uzasadnieniu pozwu wskazała, że ojciec małoletniej nie łoży na jej utrzymanie. Wynagrodzenie pozwanego wynosi około 3000 zł miesięcznie ponadto ma on dochody z wynajmu mieszkania. Pozwany uznał powództwo do kwoty 200 zł miesięcznie. Podał, że jego zasadnicze wynagrodzenie w spółce Przedsiębiorstwo (...) w O
Czytaj więcej»

III RC 1025/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-10-24

Data publikacji: 2017-10-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: stanu niedostatku nie należy utożsamiać z ubóstwem, obowiązek alimentacyjny osoby trwale niezdolnej do samodzielnego utrzymania się może być rozciągnięty na zobowiązanych w dalszej kolejności tylko w sytuacjach wyjątkowych
sygn.akt. III RC 1025/16 UZASADNIENIE S. O. wniosła o zasądzenie na jej rzecz alimentów od pozwanych: E. K. w wysokości 450 zł miesięcznie , C. K. w wysokości 400 zł miesięcznie, W. O. (1) 200 zł miesięcznie oraz W. O. (2) w wysokości 200 zł miesięcznie. Podała w uzasadnieniu pozwów, że jest osobą niepełnosprawną od urodzenia, która nie ma realnej możliwości pracy zarobkowej. Jej rodzice mają na wychowaniu jeszcze dwójkę niesamodzielnych dzieci i pomoc jaką od nich uzyskuje wraz z rentą powódki
Czytaj więcej»

III RC 1027/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2018-03-29

Data publikacji: 2018-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zobowiązani do alimentacji w dalszym zakresie nie przejmują w sposób prosty obowiązku osób zobowiązanych w pierwszej kolejności
Sygn. akt III RC 1027/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2018r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Wiktor Sienicki Protokolant starszy sekretarz sadowy I. Ś. po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2018 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego M. R. reprezentowanego przez matkę A. B. przeciwko K. R. o alimenty I zasądza od pozwanej K. R. na rzecz małoletniego M. R. alimenty w kwotach po 100 (sto) złotych mi
Czytaj więcej»

III RC 1027/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2018-04-18

Data publikacji: 2018-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zobowiązani do alimentacji w dalszym zakresie nie przejmują w sposób prosty obowiązku osób zobowiązanych w pierwszej kolejności
sygn. akt III RC 1027/17 UZASADNIENIE Powód małoletni M. R. (1) reprezentowany przez matkę A. B. po sprecyzowaniu swoich żądań domagał się zasądzenia od pozwanej K. R. alimentów w kwocie 650 zł miesięcznie, płatnych do 10-ego dnia każdego miesiąca wraz z odsetkami w razie zwłoki z płatnością którejś z rat, poczynając od dnia 1 sierpnia 2017 r. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że pozwana jest matką ojca małoletniego powoda, który nie wykonuje swojego obowiązku alimentacyjnego. Posiada ona dochody,
Czytaj więcej»

III RC 1062/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-02-01

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: podstawa do zasądzenia alimentów na byłego małżonka - po rozwodzie
Sygn. akt III RC 1062/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lutego 2017r. Sąd Rejonowy w Olsztynie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Wiktor Sienicki Protokolant: stażysta Paulina Rzepczyńska po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2017r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa E. T. przeciwko P. T. o alimenty 1 powództwo oddala; 2 odstępuje od obciążania powódki kosztami procesu poniesionymi przez pozwanego.
Czytaj więcej»

III RC 1106/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-05-17

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasady ustalenia alimentów na dziecko pełnoletnie
sygn. akt III RC 1106/13 UZASADNIENIE Powódka E. Ł. ( początkowo, w czasie gdy była jeszcze małoletnia, reprezentowana przez matkę A. Ł. ) wniosła o zasądzenie od pozwanego M. Ł. alimentów w wysokości 2000 zł miesięcznie. Wskazała przy tym na wydatki związane z nauką powódki i jej stanem zdrowia. Pozwany początkowo wniósł o oddalenie powództwa. Powołał się na sytuację rodzinną to jest fakt, że to on utrzymuje i wychowuje małoletniego syna P. Ł. . Wspiera powódkę opłacając jej wypoczynek i wyciec
Czytaj więcej»

III RC 530/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-01-17

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: podstawa wymiaru alimentów na małoletnie dziecko
Sygn. akt III RC 530/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 stycznia 2017r. Sąd Rejonowy w Olsztynie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Wiktor Sienicki Protokolant stażysta Beata Kuskowska po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2017r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej A. W. reprezentowanej przez matkę K. M. przeciwko R. W. o alimenty I zasądza od pozwanego R. W. na rzecz małoletniej powódki A. W. alimenty w kwocie po 500 (pięćset) złot
Czytaj więcej»

III RC 656/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-02-16

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: podstawy wymiaru alimentów i okoliczności uzasadniających ich zmianę
sygn. akt. III RC 656 / 16 UZASADNIENIE Działając w imieniu małoletniej D. B. jej matka K. W. wniosła o podwyższenie alimentów od pozwanego R. B. (1) do kwoty 800 zł miesięcznie. Wskazała w uzasadnieniu pozwu na wzrost potrzeb powódki jak też zmianę okoliczności faktycznych od czasu wydania ostatnich orzeczeń w przedmiocie alimentów. R. B. (2) wniósł o zasądzenie od pozwanego R. B. (1) alimentów w wysokości 800 zł miesięcznie. Podał w uzasadnieniu pozwu, że pomimo osiągnięcia pełnoletniości nada
Czytaj więcej»