Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3699

III RC 13/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-06-26

Data publikacji: 2017-08-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: zmiany w zakresie usprawiedliwionych potrzeb małoletniego i ich wpływ na wysokość obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt. III RC 13/17 UZASADNIENIE Powodowie M. K. (1) oraz F. K. domagali się podwyższenia przysługujących im alimentów z kwot odpowiednio po 400 zł i po 350 zł miesięcznie na każdego z nich do kwot po 500,- zł miesięcznie na każdego z nich. Domagali się również zasądzenia od pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych. ( k. 2, 22-24, ) PozwanyGrzegorz K. odpowiadając na pozew wniósł o jego oddalenie w całości. Domagał się również zasądzenia na jego rzecz kosztów procesu według norm pr
Czytaj więcej»

III RC 45/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-05-18

Data publikacji: 2017-08-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: każdy z małżonków może z ważnych względów żądać ustanowienia przez Sąd rozdzielności majątkowej
Sygn. akt III RC 45/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 maja 2017r. Sąd Rejonowy w Olsztynie III Wydział Rodzinny i Nieletnich Przewodniczący SSR Ada Wacław Protokolant st.sekr.sądowy Iwona Świątkowska po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2017r. w Olsztynie na rozprawie sprawy przy udziale Prokuratora Rejonowego O. -Północ w O. z powództwa Ż. N. przeciwko W. N. o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej I ustanawia z dniem 1 czerwca 2014r. rozdzielność majątkową małżonków Ż. N.
Czytaj więcej»

III RC 45/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-06-07

Data publikacji: 2017-08-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: każdy z małżonków może z ważnych względów żądać ustanowienia przez Sąd rozdzielności majątkowej
Sygn.akt. III RC 45/17 UZASADNIENIE Powódka Ż. N. wniosła o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy nią a pozwanym W. N. (1) z dniem 1 czerwca 2014 r. W uzasadnieniu pozwu podała, że pozwany jest jej mężem, strony nie zawierały małżeńskiej umowy majątkowej. Wskazała ponadto, że pozwany jest hazardzistą, przegrywa duże kwoty pieniężne i trwoni ich mienie, bierze pożyczki i kredyty w bankach i różnych instytucjach finansowych, które przeznacza na hazard a później na pokrycie zadłużeń. Wszys
Czytaj więcej»

III RC 46/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-11-28

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: współpraca w zakresie opieki nad dziećmi nie wpływa automatycznie na wysokość należnych alimentów
Sygn. akt III RC 46/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2017r. Sąd Rejonowy w Olsztynie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Wiktor Sienicki Protokolant st.sekr.sądowy Katarzyna Łukaszewicz po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2017r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa małoletnich N. M. (1) i N. M. (2) reprezentowanych przez matkę J. M. przeciwko M. M. o podwyższenie alimentów powództwo oddala.
Czytaj więcej»

III RC 46/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-12-12

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: współpraca w zakresie opieki nad dziećmi nie wpływa automatycznie na wysokość należnych alimentów
sygn. akt III RC 46/17 UZASADNIENIE J. M. , wniosła o podwyższenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie VI RC 268/16 od pozwanego M. M. na rzecz małoletnich powódek – N. M. (1) i N. M. (2) z kwoty po 700 zł miesięcznie do kwoty 1000 zł miesięcznie, płatnej z góry do rąk matki powódek do 10go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat. W uzasadnieniu pozwu wskazała, iż małoletnie pow
Czytaj więcej»

III RC 62/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-11-08

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd w sprawie o zmianę wysokości alimentów, nie bada ponownie podstaw do ich wymogu lecz jedynie zmianę okoliczności od czasu wydania ostatniego orzeczenia
Sygn. akt III RC 62/17 W Y R O K oczny i zaoczny W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 8 listopada 2017r. Sąd Rejonowy w Olsztynie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Wiktor Sienicki Protokolant st.sekr.sądowy Katarzyna Łukaszewicz po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2017r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa P. S. przeciwko M. S. o uchylenie alimentów oraz z powództwa wzajemnego M. S. przeciwko P. S. o podwyższenie alimentów (wyr
Czytaj więcej»

III RC 74/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-05-22

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wzrost potrzeb małoletnich dzieci jako okoliczność uzasadniające podwyższenia dotychczasowej wysokości świadczeń alimentacyjnych
(...) 74/17 UZASADNIENIE Przedstawicielka ustawowa małoletnich powódek W. J. i O. A. J. wniosła o podwyższenie alimentów należnych małoletnim od ich ojca – pozwanego R. J. do kwoty po 1100 zł na rzecz każdej z małoletnich. Wniosła również o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu powództwa wskazała, że alimenty na rzecz małoletnich ustalone zostały wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie VIRC1208/12 Sądu Okr
Czytaj więcej»

III RC 76/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2017-08-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 76/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2017r. Sąd Rejonowy w Olsztynie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Rogowska Protokolant: stażysta Beata Kuskowska po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2017r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa G. W. przeciwko małoletnim : A. W. i M. W. reprezentowanym przez ustawową przedstawicielkę E. W. o obniżenie alimentów I obniża z dniem 03.02.2017r. alimenty zasądzone od powoda G. W. na
Czytaj więcej»

III RC 76/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-06-16

Data publikacji: 2017-08-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 76/17 UZASADNIENIE Powód G. W. (1) wniósł w pozwie o obniżenie alimentów zasądzonych na rzecz małoletnich pozwanych: A. W. i M. W. z kwoty po 4200 zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich do kwoty po 100 zł miesięcznie na każde z dzieci. Uzasadniając żądanie pozwu powód podał, że od 31 grudnia 2015 roku pozostaje osobą bezrobotną i nie ma stałego miejsca zamieszkania. Nie ma również majątku. Wysokość alimentów została natomiast ustalona w chwili, gdy wymieniony pracował jak
Czytaj więcej»

III RC 77/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-04-05

Data publikacji: 2017-08-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zobowiązany może uchylić się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego
Sygn. akt: III RC 77/16 UZASADNIENIE Powód W. U. zażądał zasądzenia na jego rzecz od pozwanego A. U. tytułem alimentów kwotę po 700 zł miesięcznie oraz o zwolnienie z opłat sądowych. Uzasadniając swoje stanowisko, podał, że od 2012 r. jest bezdomny, nie ma miejsca zameldowania, jest bezrobotny bez prawa do zasiłku. Nie może znaleźć pracy. Z synem nie utrzymuje żadnego kontaktu. Z informacji jakie posiada wynika, że A. U. mieszka w Holandii. Podał, że utrzymywał syna do ukończenia przez niego 22
Czytaj więcej»