Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3706

I C 29/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-11-02

Data publikacji: 2018-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 29/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Juszczyszyn Protokolant: starszy sekretarz sądowy Justyna Kochan - Rogoż po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2017 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa I. K. przeciwko (...) z siedzibą w S. , prowadzący działalność w (...) przez (...) S.A. (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) z siedzibą w S. , prowadz
Czytaj więcej»

I C 33/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-01-16

Data publikacji: 2017-02-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 33/14 UZASADNIENIE Powodowie Ł. P. i M. T. wnieśli o zasądzenie od pozwanego, tytułem zadośćuczynienia, na rzecz powódki M. T. kwoty 8.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 29 czerwca 2011 r. do dnia zapłaty oraz na rzecz powoda Ł. P. kwoty 6.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 20 czerwca 2011 r. do dnia zapłaty. Zażądali nadto zasądzenia od pozwanego na rzecz każdego z nich kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu swojeg
Czytaj więcej»

I C 75/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2018-03-29

Data publikacji: 2018-04-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 75/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Arkadiusz Ziarko Protokolant: sekretarz sądowy Marta Kreczkowska - Żyrkowska po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2018 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa (...) (...) z siedzibą w W. przeciwko A. D. o zapłatę oddala powództwo. SSR Arkadiusz Ziarko Sygn. akt I C 75/18 upr. UZASADNIENIE Powód (...) (...) z siedzibą w W. wnió
Czytaj więcej»

I C 94/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2014-09-30

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 94/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Żywicki Protokolant: Katarzyna Michałowska po rozpoznaniu w dniu 30 września 2014r. w Olsztynie, na rozprawie, sprawy z powództwa J. B. (1) , przeciwko (...) Towarzystwu (...) w W. , o zapłatę, I zasądza od pozwanego (...) Towarzystwa (...) w W. na rzecz powódki J. B. (1) kwotę 5.766,74 zł (pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt s
Czytaj więcej»

IV P 15/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-10-19

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV P 15/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Monika Wawro Protokolant: sekr. sądowy Tomasz Miłosz po rozpoznaniu w dniu 19 października 2017 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa J. L. (1) przeciwko (...) Sp. z o.o. w (...) o wynagrodzenie za pracę, odprawę i wydanie świadectwa pracy, wydanie weksla I zasądza od pozwanej (...) Sp. z o.o. w (.
Czytaj więcej»

IV P 24/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2016-12-29

Data publikacji: 2017-01-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV P 24/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Barbara Kokoryn Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Racis po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2016 r. w O. na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko (...) Sp. z o.o. w W. o wynagrodzenie za pracę, o diety, o ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, o premię I zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3.691 (trzy t
Czytaj więcej»

IV P 33/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2015-07-31

Data publikacji: 2015-08-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV P 33/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Jerka Protokolant: st. sekr. sądowy Danuta Zakrzewska po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2015 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa K. D. , M. Ł. , K. N. , C. S. , B. J. , N. S. , E. S. i A. Z. przeciwko Skarb Państwa - R. T. w O. o nagrodę jubileuszową i dodatkowe wynagrodzenie roczne I zasądza od pozw
Czytaj więcej»

IV P 32/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2015-07-17

Data publikacji: 2015-08-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV P 32/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Barbara Kokoryn Ławnicy: Krystyna Karusewicz Marianna Kurowicka Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Racis po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2015 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa J. C. przeciwko (...) Spółce Jawnej w O. o odszkodowanie i ekwiwalent; I oddala powództwo o odszkodowanie, II umarza postępo
Czytaj więcej»

IV P 36/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-06-29

Data publikacji: 2017-08-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV P 36/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Barbara Kokoryn Ławnicy: Danuta Remisiewicz Krystyna Ziółkowska Protokolant: sekr. sądowy Tomasz Miłosz po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2017 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa T. S. (1) przeciwko (...) Sp. z o.o. w W. o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne i odszkodowanie I oddala powództwo, II zas
Czytaj więcej»

IV P 39/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2016-06-17

Data publikacji: 2016-07-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV P-Pm 39/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Barbara Kokoryn Protokolant: st. sekr. sądowy Danuta Zakrzewska po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2016 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa W. (...) , C. , (...) Spółki Jawnej w O. przeciwko M. M. (1) o zwrot zaliczki na podróż służbową I oddala powództwo II zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę
Czytaj więcej»