Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2401

X C 1828/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-09-27

Data publikacji: 2017-10-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt X C 1828/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2017r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział X Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Anna Kabzińska, Protokolant : st. sekr. sąd. Monika Danielak, po rozpoznaniu w dniu 15 września 2017r. w Olsztynie, na rozprawie, sprawy z powództwa B. W. , przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. , o zapłatę, I zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 3464,72 (trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery 72/100) złotych
Czytaj więcej»

X C 2258/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-09-20

Data publikacji: 2017-10-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: X C 2258/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marta Orłowska Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 20 września 2017 r. w Olsztynie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy (...) w O. przeciwko K. Ż. , P. Ż. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych K. Ż. i P. Ż. solidarnie na rzecz powoda Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy
Czytaj więcej»

IX W 993/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-09-14

Data publikacji: 2017-10-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IX W 993/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział IX Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Sienicka Protokolant: Katarzyna Szklarczyk bez udziału oskarżyciela publicznego po rozpoznaniu w dniach 28 lipca 2017r., 14 września 2017 r. sprawy P. Ł. s. J. i M. z domu P. ur. (...) w O. obwinionego o to, że: jako Wiceprezes Zarządu – Pan P. Ł. będąc zobowiązanym do przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raport
Czytaj więcej»

X C 2517/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-10-12

Data publikacji: 2017-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt X C 2517/17 upr. UZASADNIENIE Powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. wniósł o zapłatę od pozwanej E. R. kwoty 1.544,35 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Ponadto wniósł o zasądzenie kosztów procesu. W uzasadnieniu podał, że pozwana otrzymała określoną w pozwie kwotę pieniężną na podstawie umowy bankowej pożyczki zawartej w dniu 29 kwietnia 2008r. o numerze (...) , jednocześnie zobowiąz
Czytaj więcej»

X C 3144/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-10-12

Data publikacji: 2017-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt X C 3144/17 upr. UZASADNIENIE Powód (...) S.A. z siedzibą w B. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanej J. S. kwoty 3.226,29 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanej na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu podał, że w dniu 12 października 2011 r. strony zawarły umowę o pożyczkę gotówkową nr (...) . Na mocy tejże umowy pozwana z
Czytaj więcej»

IX W 1391/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-09-28

Data publikacji: 2017-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IXW 1391/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2017r. Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział IX Karny w składzie: Przewodniczący - SSR Beata Kalińska Protokolant – st. sekr. sąd. Jolanta Jarmołowicz w obecności oskarżyciela publ. nie stawił się – zawiadomiony prawidłowo po rozpoznaniu w dniu 29/05/2017r., 20/06/2017r., 19/09/2017 sprawy W. K. s. E. i J. z domu Z. ur. (...) w M. obwinionej o to, że: - w dniu 18.02.2017e. o godzinie 07:30 na drodze krajowej nr (...) O.
Czytaj więcej»

X C 1762/17

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-09-27

Data publikacji: 2017-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: X C 1762/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, X Wydział Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Brzoskowska Protokolant: Sandra Mierzejewska po rozpoznaniu w dniu 15 września 2017 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa Gminy O. , Zakładu (...) w O. przeciwko J. M. , M. M. (1) oraz małoletnim D. C. , K. S. , M. M. (2) i M. M. (3) , reprezentowanym przez przedstawicielkę ustawową M. M. (1) , o opr
Czytaj więcej»

X C 2517/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-08-23

Data publikacji: 2017-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: X C 2517/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bogusława Sobczuk Protokolant: starszy sekretarz sądowy Mariola Perfikowska po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2017 r. w Olsztynie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. przeciwko E. R. o zapłatę oddala powództwo z./ 1. (...) 2. (...) 3. (...) (...)
Czytaj więcej»

I C 2329/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-08-30

Data publikacji: 2017-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2329/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Arkadiusz Ziarko Protokolant: stażysta Emilia Kowalczyk po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2017 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa P. (...) z siedzibą we W. przeciwko W. K. o zapłatę oddala powództwo. SSR Arkadiusz Ziarko Sygn. akt I C 2329/17 upr. UZASADNIENIE Powód P. (...) z siedzibą we W. wniósł o zasądzenie
Czytaj więcej»

I C 3184/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2017-09-14

Data publikacji: 2017-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3184/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Tomasz Bulkowski Protokolant: sekretarz sądowy po rozpoznaniu w dniu 14 września 2017 r., w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa Z. W. przeciwko (...) Company (...) w R. (poprzednio (...) Company SE) o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3670,66 (trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt 66/100) zł z ustawowymi odsetkam
Czytaj więcej»