Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 1161/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2014-12-11

Sygn.akt II K 1161/14

Sygn 1 Ds.2870/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dnia 11 grudnia 2014 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie – II Wydział Karny w składzie :

Przewodniczący : SSR Krzysztof Bieńkowski

Prokurator Prok. Rej.

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 11.12.2014 r. , sprawy

1.R. G. (1) - z. d. D., s. B. i U., ur.

(...)w O. ,

oskarżonego o to, że:

I. w dniu 24 grudnia 2013 r. przy ul. (...) w O., przy sklepie

spożywczym (...) sieci (...) Społem, działając wspólnie i w porozumieniu z

K. Z. (1) i G. P., po uprzednim nawierceniu

w jednej ze ścian bankomatu sieci (...) otworu, a następnie za pośrednictwem wężyka z

tworzywa sztucznego wtłoczeniu do jego wnętrza acetylenu i spowodowaniu jego zapłonu

przy użyciu substancji łatwopalnej, doprowadził do jego eksplozji w celu przełamania

zabezpieczeń, po czym z wnętrza bankomatu dokonał kradzieży kasetki z zawartością

pieniędzy w kwocie 88700,00 złotych, powodując straty w postaci zniszczenia bankomatu o

wartości 22816,32 złotych, czym działał na szkodę (...) Sp. z o.o. w W.,

przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 łat od odbycia kary co najmniej 6 miesięcy

pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o przestępstwo z art. 279 § 1 kk i z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1

kk.

II. w godzinach nocnych dnia 17 lutego 2014 r. przy ul. (...) w O., przy

sklepie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, po uprzednim nawierceniu w jednej ze ścian bankomatu sieci (...) otworu, a

następnie za pośrednictwem wężyka z tworzywa sztucznego wtłoczeniu do jego wnętrza

acetylenu i spowodowaniu jego zapłonu przy użyciu substancji łatwopalnej, doprowadził do

jego eksplozji w celu przełamania zabezpieczeń, po czym z wnętrza bankomatu dokonał

kradzieży kasetki z zawartością pieniędzy w kwocie 30500,00 złotych, powodując straty w

postaci zniszczenia bankomatu o wartości 41718,78 złotych, czym działał na szkodę E.

(...) Sp. z o.o. w W. oraz zniszczenia elewacji budynku przy ul. (...)

”A”/02 oraz latarni oświetleniowej o łącznej wartości 1050,00 złotych na szkodę (...)

Spółdzielni Mieszkaniowej w O., przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w

ciągu 5 lat po odbyciu ponad 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne

przestępstwo podobne,

tj. o przestępstwo z art. 279 § 1 kk i z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1

kk.

III. w dniu 17.01.2014 r. w O., podrobił dokument w postaci pokwitowania odbioru

przesyłki adresowanej na nazwisko A. P. (1) w ten sposób, iż podpisał się na nim za

wymienionego,

to jest o przestępstwo z art. 270 § 1 kk.

2. K. Z. (1) - s. T. i K., ur. (...) w

O.,

3. G. P. - s. J. i G., ur. (...) w

O.,

oskarżonych o to, że:

IV. w dniu 24 grudnia 2013 r. przy ul. (...) w O., przy sklepie

spożywczym (...) sieci (...) Społem, działając wspólnie i w porozumieniu z

R. G. (1), po uprzednim nawierceniu w jednej ze ścian bankomatu sieci

(...) otworu, a następnie za pośrednictwem wężyka z tworzywa sztucznego wtłoczeniu

do jego wnętrza acetylenu i spowodowaniu jego zapłonu przy użyciu substancji łatwopalnej

doprowadzili do jego eksplozji w celu przełamania zabezpieczeń, po czym z wnętrza

bankomatu dokonali kradzieży kasetki z zawartością pieniędzy w kwocie 88700,00 złotych,

powodując straty w postaci zniszczenia bankomatu o wartości 22816,32 złotych, czym działał

na szkodę (...) Sp. z o.o. w W., przy czym czynu tego dopuścili się w

ciągu 5 lat od odbycia kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za umyślne

przestępstwo podobne,

tj. o przestępstwo z art. art. 279 § 1 kk i z art. 288 § 1 kk w zw. z art.11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

ORZEKA:

I.  oskarżonego R. G. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i za to :

a)  za przestępstwo opisane w pkt I zarzutów z mocy art.279§1 k.k. w zw. z art.288§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. w zw. z art.64§1 k.k. skazuje go, a z mocy art.279§1 k.k. w zw. z art.11§3 k.k. wymierza mu karę 2(dwóch) lat pozbawienia wolności oraz na podstawie art.33§2 k.k. orzeka wobec oskarżonego karę grzywny w rozmiarze 150 (stu pięćdziesięciu)m stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20 (dwudziestu) złotych;

b)  za przestępstwo opisane w pkt II zarzutów z mocy art.279§1 k.k. w zw. z art.288§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. w zw. z art.64§1 k.k. skazuje go, a z mocy art.279§1 k.k. w zw. z art.11§3 k.k. wymierza mu karę 2(dwóch) lat pozbawienia wolności oraz na podstawie art.33§2 k.k. orzeka wobec oskarżonego karę grzywny w rozmiarze 150 (stu pięćdziesięciu)m stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20 (dwudziestu) złotych;

c)  za przestępstwo opisane w pkt III zarzutów z mocy art.270§1 k.k. skazuje go i wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art.85 k.k. i art.86§1 i 2 k.k. wymierzone w pkt I kary pozbawienia wolności i kary grzywien łączy i wymierza oskarżonemu R. G. (1) karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności i karę łączną grzywny w rozmiarze 200(dwustu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na 20(dwadzieścia) złotych;

III.  oskarżonego K. Z. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za przestępstwo opisane w pkt IV zarzutów z mocy art.279§1 k.k. w zw. z art.288§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. w zw. z art.64§1 k.k. skazuje go, a z mocy art.279§1 k.k. w zw. z art.11§3 k.k. wymierza mu karę 2(dwóch) lat i 8(ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art.33§2 k.k. orzeka wobec oskarżonego karę grzywny w rozmiarze 150 (stu pięćdziesięciu)m stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20 (dwudziestu) złotych;

IV.  oskarżonego G. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za przestępstwo opisane w pkt IV zarzutów z mocy art.279§1 k.k. w zw. z art.288§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. w zw. z art.64§1 k.k. skazuje go, a z mocy art.279§1 k.k. w zw. z art.11§3 k.k. wymierza mu karę 2(dwóch) lat i 8(ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art.33§2 k.k. orzeka wobec oskarżonego karę grzywny w rozmiarze 150 (stu pięćdziesięciu)m stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20 (dwudziestu) złotych;

V.  na podstawie art.46§1 k.k. orzeka wobec oskarżonego R. G. (1) obowiązek naprawienia szkody :

a)  za czyn opisany w pkt I zarzutów : kwotę 78700 zł, oraz naprawienia szkody w postaci 1/3 wartości zniszczonego mienia, to jest 7605,44 zł, łącznie 86305,44 zł na rzecz (...) Sp. z o.o. w W. ;

b)  za czyn opisany w pkt II zarzutów : w kwocie 25500 zł, oraz naprawienia szkody w postaci 1/2 wartości zniszczonego bankomatu , to jest 20859,39 zł, na rzecz (...) Sp. z o.o. w W. oraz ½ wartości szkody w kwocie 525 zł na rzecz (...) Spółdzielni Mieszkaniowej;

VI.  na podstawie art.46§1 k.k. orzeka wobec oskarżonego K. Z. (1) obowiązek naprawienia szkody za czyn opisany w pkt IV zarzutów w kwocie 5000 zł i 1/3 wartości zniszczonego bankomatu, to jest (...).44 zł , łącznie 12605,44 zł na rzecz (...) Sp. z o.o. w W. ;

VII.  na podstawie art.46§1 k.k. orzeka wobec oskarżonego G. P. obowiązek naprawienia szkody za czyn opisany w pkt IV zarzutów w kwocie 5000 zł i 1/3 wartości zniszczonego bankomatu, to jest (...).44 zł , łącznie 12605,44 zł na rzecz (...) Sp. z o.o. w W. ;

VIII.  na podstawie art.63§1 k.k. na poczet orzeczonych kar pozbawienia wolności zalicza oskarżonym okres rzeczywistego pozbawienia wolności w postaci zatrzymania i tymczasowego aresztowania, przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności za równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności:

a)  oskarżonemu R. G. (1) na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w pkt II okres od dnia 13.04.2014r. do 11.12.2014 r. ;

b)  oskarżonemu K. Z. (1) na poczet kary pozbawienia wolności orzeczonej w pkt III okres od dnia 13.04.2014r. do 11.12.2014r.;

c)  oskarżonemu G. P. na poczet kary pozbawienia wolności orzeczonej w pkt IV okres od dnia 13.04.2014r. do 11.12.2014r.;

IX.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw.K. R. kwotę 720 zł oraz należny od tej kwoty podatek VAT tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego Grzegorza P. P. wykonywaną z urzędu;

X.  na podstawie art. 624§1 k.p.k. zwalnia oskarżonych w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Sygn.akt II K 1161/14

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

W 2013 r. R. G. (1) powziął zamiar dokonania kradzieży z włamaniem do bankomatów na terenie O.. W tym celu, przebywając na terenie Niemiec i korzystając z Internetu, ustalił w jaki sposób można wysadzić bankomat oraz dokonać z niego kradzieży pieniędzy. Jednocześnie skontaktował się ze swoim znajomym G. P., aby ten obserwował bankomaty w O., celem ustalenia w jaki sposób są obsługiwane. Do udziału w dokonaniu kradzieży z włamaniem do bankomatu R. G. (1) nakłonił również swego znajomego K. Z. (1).

W dniach od 21 do 22.12.2013 r. R. G. (1) wykonał nawierty w bankomacie przy ul. (...) w O., przy sklepie (...) sieci (...) Społem, należącym do (...) Sp. z o.o. w W., aby przez nie wpuścić gaz acetylen do wnętrza bankomatu i spowodować jego wybuch.

W nocy z 23 na 24.12.2013 r., ok. godz. 2.00 R. G. (1), K. Z. (1) i G. P. udali sie pod sklep (...) przy ul. (...) w O.. G. P. z dachu budynku przy ul. (...) obserwował pobliski teren, aby ostrzec w/w przed postronnymi osobami. R. G. (1) z K. Z. (1) do wnętrza bankomatu, poprzez wywiercony wcześniej otwór, wtłoczyli gaz z przyniesionej butli. Następnie przy pomocy benzyny K. Z. (1) spowodował wybuch gazu wtłoczonego do wnętrza bankomatu. W wyniku eksplozji z bankomatu wypadły kasetki z pieniędzmi, z których sprawcy zabrali kwotę 88700,00 złotych. W wyniku wybuch zniszczeniu uległ bankomat o wartości 22816,32 złotych.

Ze skradzionych pieniędzy G. P. i K. Z. (1) otrzymali kwotę po 5000 zł, a pozostałą sumę zatrzymał R. G. (1).

Za pośrednictwem Internetu R. G. (1) zakupił butlę gazową, która został dostarczona mu za pośrednictwem poczty. Posługiwał się przy tym danymi A. P. (1). W dniu 17.01.2014 r. w O., R. G. (1) podrobił dokument w postaci pokwitowania odbioru w/w przesyłki adresowanej na nazwisko A. P. (1) w ten sposób, iż podpisał się na nim za wymienionego.

W lutym 2014 r. R. G. (1) powziął zamiar dokonania kradzieży z włamaniem do kolejnego bankomatu sieci E. przy ul. (...) w O., przy sklepie (...). Do udziału w tym czynie nakłonił A. P. (1).

W godzinach nocnych 17.02.2014 r. R. G. (1) i A. P. (1) nawiercili otwory w bankomacie przy ul. (...) i do jego wnętrza wtłoczyli gaz acetylen z przyniesionej butli. Następnie przy pomocy benzyny K. Z. (1) spowodował wybuch gazu wtłoczonego do wnętrza bankomatu. W wyniku eksplozji z bankomatu wypadły kasetki z pieniędzmi, z których sprawcy zabrali kwotę 30500,00 złotych. W wyniku wybuch zniszczeniu uległ bankomat o wartości 41718,78 złotych na szkodę (...) Sp. z o.o. w W.. Uszkodzeniu uległa również elewacja budynku przy ul. (...) i latarnia oświetleniowej, co spowodowało szkodę o wartości 1050,00 złotych na szkodę (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w O.. Ze skradzionych pieniędzy A. P. (1) otrzymał kwotę 5000 zł.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o następujące dowody :

wyjaśn.osk.R. G.k. 746-747,794-795,824-825,979,1068-1069,1827-1829,1832- 1836,1838-1840, wyjaśn.osk.K. Z.k.760,824,1065-1066,1728-1734 , wyjaśn.osk.G. P.k.756-757,828,1854-1855,1922-1923, zezn.śwd.D. D. (2)k. 810- 811,838, zezn.śwd. S. G.k.844,845,849-850, zeznania świadków zawnioskowanych do odczytania na rozprawie – wg załącznika do a/o, Protokół oględzin miejsca - teren przyległy do sklepu (...)przy ul. (...)i sklepie (...)k. 18-26 , Protokół zatrzymania rzeczy k. 38-40, 72-74, 99-101, 108-110, 116-118, 131-133, 197-199, 347-349, 352-354, 358-360, 364-366, 447-449, 640-643, 645-648, 881-884, Protokół oględzin rzeczy- garaż nr (...)przy ul. (...)k. 80-82, 618 , Upoważnienie k.83,270,294 , Protokół oględzin rzeczy- banknoty k. 84-85, 120-121, 209-210, 211-212, 456-457, 458, 465-466 , Pokwitowanie k.87,134,156,162,297,446,473,679,900,949,1160,1208,1647-1649,1876, Protokół z działań minersko - pirotechnicznych Policji 90-94, 404 , Protokół oględzin i odtworzenia zapisu zarejestrowanego na nośniku DVD sklepu (...)k. 99-101 , Protokół okazania wizerunku k. 111-113, Protokół oględzin rzeczy- zapis kamer monitoringu video umieszczonego w holu Dworca (...) przy (...), Protokół przeszukania pomieszczenia mieszkalnego w D. W.37 k. 124-125, Protokół przeszukania mieszkania ul. (...)k. 128-129, 159-161, Protokół zatrzymania osoby- S. M.k. 130 , Protokół oględzin rzeczy- samochód marki M.k. 135-136 , Protokół oględzin rzeczy - telefon komórkowy k. 137-139,146-151,217-219,220-221, 222-223,661-665,1328-1330,1331-1335,1336-1340,1425-1429,1431-1436,1437-1438,1440-

1441,1443-1444,1448-1449,1453-1457,1459-1462,1463-1465,1467-1469,1474-1477,1479- 1482,1484-1487,1489 -1490,1492-1493,1495-1496, Protokół oględzin rzeczy - przedmioty zabezpieczone przy ul. (...)k. 142- 144 , Dane teleinformatyczne k. 146-151,1415-1422,1520-1522,1644-1645, Protokół przeszukania osoby k. 152-155, 654- 660 , 667. 688-689, 714- 716, 785-788, Protokół oględzin i odtworzenia zapisu zarejestrowanego na płycie DVD sklepu (...)k. 234-236, Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej k. 272-274, 400-402 , Zdjęcie z kadru kamery sklepu k.279 , Protokół oględzin rzeczy- płyta CD-R marki E.z nagraniem zgłoszenia do Straży Pożarnej ze zdarzenia k. 283-285, protokół oględzin rzeczy- płyta z nagraniem ze (...) ul. (...)k. 286-287, Wykaz dowodów rzeczowych k. 290-292,1845,1875,1930,1932, Wykaz śladów kryminalistycznych k. 293,1933 , Protokół oględzin i odtworzenia zapisu zarejestrowanego na nośniku DVD k. 395-396 , Protokół oględzin miejsca kradzieży z włamaniem do bankomatu ul. (...)k.427-433, Protokół oględzin miejsca- skrzynki bezpiecznikowej ul. (...)k.440-441,587-588, Protokół oględzin i odtworzenia zapisu zarejestrowanego na wideo rejestratorze k.470-472, Protokół wykonania kopii nagrania dowodowego k.509, Wykaz podmiotów nabywających gaz techniczny k.517-520, Dowód zakupu siekiery- zdjęcie paragonu k. 527 , Zgłoszenie zniszczenia mienia z dołączoną dokumentacja fotograficzną k. 535-536, Opinia z zakresu badań mechanoskopijnych k. 572-574,1352-1357,1523,1527 , Protokół oględzin i odtworzenia zapisu zarejestrowanego na nośniku DVD z kamery zainstalowanej w okolicy sklepu (...)przy ul. (...)k. 605-605a , Opinia z zakresu badań traseologicznych k. 611-612, 1122-1124 , Nalepka adresowa k. 626, Paragon k.648, Protokół przeszukania samochodu marki B.k.669-671, Protokół przeszukania mieszkania ul. (...)k. 672-674, Protokół oględzin rzeczy- samochód osobowy marki B.k. 677-678, 1226, Protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych ul. (...)k. 682-683 , Protokół przeszukania mieszkania ul. (...)k. 690- 696, Protokół przeszukania samochodu marki O. (...)k. 697-699, Protokół zatrzymania osoby- D. D. (2)k. 701, Protokół przeszukania mieszkania ul. (...)k. 705-711, Protokół przeszukania samochodu osobowego marki B.k. 712-713, Protokół przeszukania mieszkania ul. (...)k. 719-723, 1273, Protokół oględzin miejsca- mieszkanie przy u.(...)k. 724-727, 1261, Protokół przeszukania mieszkania ul. (...)k.728-729, Protokół zatrzymania osoby- S. G.k. 739, Protokół zatrzymania osoby- G. P.k. 740, Protokół zatrzymania osoby- M. P.k. 741-742, Protokół zatrzymania osoby- R. G. (1)k. 743, Protokół przeszukania garażu ul. (...)k. 763- 766, Protokół oględzin- garaż ul. (...), Protokół eksperymentu procesowego z udziałem R. G.k. 771-775, Opinia wstępna z zakresu badań biologicznych k. 779-782, Umowa najmu lokalu mieszkalnego k. 735-737, Protokół oględzin rzeczy- rzeczy zabezpieczone w toku przeszukania R. G. (1)k.792-793, Protokół oględzin rzeczy- susz roślinny k. 813-815, Protokół oględzin rzeczy- rzeczy zabezpieczone w toku przeszukania mieszkania przy ul.(...)w O.k. 875-877, Protokół oględzin rzeczy zabezpieczonych w toku postępowania przygotowawczego k. 878-880, Protokół oględzin rzeczy zabezpieczonych podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych zajmowanych przez G. P.na ul.(...)k.885-887 , Opinia z zakresu badań chemicznych k. 934-937, 941-942, 1232- 1235, 1341-1348 , Wyniki ekspertyzy śladu nr: 2, 2A, 5, 6, 7, 8, 9, 18 k. 972-977 , Dokumentacja fotograficzna k. 94, 791, 1220-1225, 1240- 1247, 1249-1260, 1262-1272, 1274-1279, Sprawozdanie z badań analizy jakości gazu w butli gazowej k. 1238 , Opinia z zakresu badań biologicznych k. 1361-1372, 1389-1400 oraz pozostałe dowody wymienione w a/o

Ponadto Sąd ustalił , że wszyscy oskarżeni byli w przeszłości karani sądownie i odbywali kary pozbawienia wolności.

R. G. (1) był karany następującymi wyrokami Sądu Rejonowego w

O.:

- z dnia 10.07.2000 r., sygn. akt II K 311/00, za przestępstwo z art. 279 § 1 kk

w zw. z art. 91 § 1 kk. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z

warunkowym zawieszenie jej wykonania na 4 lat,

- z dnia 27.07.2001 r., sygn. akt II K 515/01, za przestępstwo z art. 13 § 1 kk

w zw. z art. 279 § 1 kk, na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- z dnia 25.05.2001 r., sygn. akt II K 1035/00, za przestępstwa z art. 291 § 1

kk i art. 279 § 1 kk, na karę 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności,

- z dnia 08.06.2001 r., sygn. akt II K 320/01, za przestępstwo z art. 14 § 1 kk

w zw. z art. 279 § 1 kk i art. 193 kk, na karę 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia

wolności,

- z dnia 14.12.2006 r., sygn. akt VII K 1303/06, za przestępstwo z art. 278 § 1

kk w zw. z art. 64 § 1 kk, na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności,

- z dnia 06.08.2008 r., sygn. akt VII K 802/08, za przestępstwo z art. 223 kk,

na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Wymieniony karę pozbawienia wolności odbywał m.in. w okresie od

12.07.2008 r. do 13.05.2010 r.

K. Z. (1) był karany m.in. następującymi wyrokami Sądu

Rejonowego w O.:

- z dnia 19.12.2002 r., sygn. akt II K 849/02, za przestępstwa z 278 § 1 kk i

art. 245 kk, na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym

zawieszenie jej wykonania na 4 lata,

- z dnia 15.09.2003 r., sygn. akt II K 40/03, za przestępstwo z 284 § 1 kk, na

karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszenie jej wykonania na 3 lata,

- z dnia 10.12.2003 r., sygn. akt II K 211/13, za przestępstwa z 280 § 1 kk i

art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, na karę 3 lat pozbawienia wolności,

- z dnia 24.09.2004 r., sygn. akt II K 912/14, za przestępstwa z art. 46 ust. 1

ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Wymieniony karę pozbawienia wolności odbywał m.in. w okresie od

28.04.2007 r. do 08.09.2009 r.

G. P. był karany następującymi wyrokami Sądu

Rejonowego w O.:

- z dnia 12.06.2003 r., sygn. akt II K 268/03, za przestępstwo z art. 46 ust. 1

ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, na karę 2 lat

pozbawienia wolności,

- z dnia 16.09.2004 r., sygn. akt VII K 937/04, za przestępstwa z art. 48 ust. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu

narkomanii w zw. z art. 64 § 1 kk, na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia

wolności.

Wymieniony karę pozbawienia wolności odbywał m.in. w okresie od

14.01.2006 r. do 04.06.2009 r.

(dow : karty karne i odpisy wyroków z danymi o odbyciu kary k.929-930

k. 1089-1102, 1186-1188, 1189-1190, 1191-1196, k.917-918, k. 1104, 1151-1152, 1289)

R. G. (1) , przesłuchany w charakterze podejrzanego, przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i wyjaśnił zgodnie z ustalonym w sprawie stanem faktycznym.

(dow : wyjaśn.osk.R. G. k. 746-747,794-795,824-825,979,1068-1069,1827-1829,1832- 1836,1838-1840)

K. Z. (1) , przesłuchany w charakterze podejrzanego, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił zgodnie z ustalonym w sprawie stanem faktycznym.

(dow : wyjaśn.osk.K. Z. k.760,824,1065-1066,1728-1734

G. P. , przesłuchany w charakterze podejrzanego, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

(dow : wyjaśn.osk.G. P. k.756-757,828,1854-1855,1922-1923)

Sąd zważył , co następuje :

Wyjaśnienia oskarżonych przyznających się do winy uznać należy za wiarygodne.

Podkreślić należy, że obszerne i konsekwentne wyjaśnienia R. G. i K. Z. znajdują pełne potwierdzenie w pozostałym zgromadzonym materiale dowodowym.

W szczególności wyjaśnienia te korespondują z dowodami w postaci oględzin miejsc przestępstw, opiniami biegłych i wynikami przeszukań oraz innymi wymienionymi powyżej dowodami.

Jako , że dowody te tworzą spójną i logiczną całość Sąd uznał je za wiarygodne i doszedł do wniosku , że fakt popełnienia przez oskarżonych zarzucanych im przestępstw nie budzi żadnych wątpliwości.

Biorąc pod uwagę , że oskarżeni są dorośli, znają obowiązujące normy prawne i konsekwencje ich nieprzestrzegania (których w przeszłości już doświadczyli) uznać należy , że można i należy przypisać im winę.

W zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanych oskarżonym Sąd zważył , co następuje :

Oskarżeni działali w z góry powziętym , zaplanowanym i konsekwentnie zrealizowanym zamiarem zaboru cudzej rzeczy, t.j. pieniędzy.

Sposób działania od początku zakładał specyficzny (i spektakularny) sposób pokonania zabezpieczenia mienia poprzez wysadzenie bankomatu.

Powyższe w sposób oczywisty wypełnia znamiona występku kradzieży z włamaniem z art.279§1 k.k.

Trzeba jednak podkreślić , że opisany wyżej sposób działania sprawców z góry zakładał (i oskarżeni doskonale zdawali sobie z tego sprawę) dokonanie rozległych zniszczeń mienia.

W tej sytuacji w realiach konkretnej sprawy przyjęcie kumulatywnej kwalifikacji prawnej w związku z art.288§1 k.k. jawi się jako trafne i tak też Sąd zakwalifikował powyższe przestępstwo.

Przedstawiona wyżej karalność uzasadnia przyjęcie, iż podejrzani zarzucanych im czynów dopuścili się w warunkach recydywy określonej w art. 64§1 kk.

Natomiast popełnione przez R. G. przestępstwo polegające na podrobieniu podpisu A. P. na dokumencie posiadającym znaczenie prawne wyczerpuje znamiona występku z art.270§1 k.k.

Wymierzając karę oskarżonym Sąd miał na uwadze całokształt okoliczności zarówno łagodzących jak i obciążających , w szczególności stopień społecznej szkodliwości popełnionych przez nich czynów i stopień winy.

Określając wysokość kary Sąd uwzględnił również cele zapobiegawcze i wychowawcze kary w stosunku do sprawców , a ponadto potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Jako okoliczności obciążające Sąd uwzględnił przede wszystkim konsekwentny , zaplanowany i zrealizowany sposób działania oskarżonych.

Wskazać należy w kontekście okoliczności obciążających na bardzo potencjalnie niebezpieczny sposób pokonania zabezpieczeń , który rodził możliwość poszkodowania przypadkowych osób i łączył się z gwałtownym zniszczeniem mienia.

Za przyjęciem takiego właśnie stopnia społecznej szkodliwości przypisanych oskarżonym czynów przemawia również motywacja oskarżonych i stosunkowo znaczna wartość skradzionego mienia oraz sposodowanych zniszczeń.

Ponadto jako okoliczność obciążającą Sąd wziął również pod uwagę dotychczasowy tryb życia oskarżonego , w szczególności uprzednią karalność.

Jako okoliczność łagodzącą należało uwzględnić przyznanie się do winy.

W ocenie Sądu zaproponowane we wniosku o skazanie bez przeprowadzania rozprawy kary i środki karne są w odniesieniu do wszystkich oskarżonych w pełni adekwatna do wagi popełnionych czynów , uwzględniają również cele indywidualno- i generalno- prewencyjne kary.

Z tych też względów Sąd wnioski w całości uwzględnił , również w zakresie obowiązków naprawienia szkody.

Na poczet orzeczonych kar pozbawienia wolności, zgodnie z art.63§1 k.k. zaliczono oskarżonym okres rzeczywistego pozbawienia wolności (pkt VIII wyroku).

O wynagrodzeniu obrońcy za obronę wykonywaną z urzędu orzeczono w oparciu o § 14 ust.2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. Nr 163 poz.1348 z późn.zm.).

Sąd w oparciu o art.624§1 k.p.k. zwolnił oskarżonych od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych , uznając , że ich poniesienie byłoby dla nich zbyt uciążliwe z uwagi na sytuację materialną i brak stałych dochodów.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Chodor
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Bieńkowski
Data wytworzenia informacji: