Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 443/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2018-03-30

Sygn. akt IV U 443/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 marca 2018 r.

Sąd Rejonowy w (...) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Barbara Kokoryn

Protokolant:

st. sekr. sądowy Joanna Racis

po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2018 r. w (...)

sprawy T. L.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w O.

o zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

na skutek odwołania T. L.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w O.

z dnia 12 czerwca 2017 r. nr (...) - (...);

zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje odwołującemu T. L. prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego za okres od dnia 27 kwietnia 2016 roku do dnia 30 maja 2016 roku.

Transkrypcja uzasadnienia orzeczenia

Sygn. akt IV U 443/17

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w O. decyzją z dnia 12 czerwca 2017 roku odmówił wypłaty zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego za okres od dnia 27 kwietnia 2016 roku do 30 maja 2016 roku w uzasadnieniu, wskazując, że na podstawie notatki kolegialnej z dnia 6 czerwca 2017 roku, zdarzenie z dnia 4 kwietnia 2016 nie zostało uznane jako wypadek przy pracy z uwagi na rozbieżności w zebranej dokumentacji udzielenia pierwszej pomocy przygotowanej przez pracodawcę a dokumentacją medyczną. W związku z powyższym za okres od dnia 27 kwietnia 2016 do dnia 08 maja 2016 roku przysługuje odwołującemu wynagrodzenie za czas choroby płatny przez zakład pracy na podstawie artykułu 92 kodeksu pracy a od dnia 9 mja 2016 roku do 30 maja 2016 zasiłek chorobowy z ogólnego stanu zdrowia w wysokości 80% podstawy, wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od wymienionej decyzji Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w O. T. L. wniósł odwołanie do Sądu Rejonowego w (...) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wskazując, że jego stan zdrowia był spowodowany wypadkiem przy pracy, że wypadek ten miał miejsce w dniu 4 kwietnia 2016 roku wieczorem o 21:00. W tym samym dniu został przyjęty na SOR w szpitalu (...) w O. i tam sporządzono notatkę po przyjęciu i udzieleniu mu pomocy medycznej. W związku z tym też otrzymał zwolnienie – stwierdzające niezdolność do pracy.

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w O. wniósł o jego oddalenie, powtarzając argumenty z decyzji, gdyż odwołujący nie przedstawił okoliczności potwierdzonych, że doszło do wypadku w dniu 4 kwietnia 2016 roku w rozumieniu przepisu artykułu 3 ustęp 1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku (Dziennik Ustaw z 2015 roku, pozycja 1242) o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Sąd ustalił, co następuje:

T. L. był zatrudniony.

W dniu 4 kwietnia 2016 roku po godzinie 21:00 doznał urazu i został przyjęty na (...) w Szpitalu (...) w O. a jego pracodawca (...) U. M. - (...) w O. sporządził najpierw dokumentację wypadkową z której wynikało, że doszło do wypadku przy pracy w dniu 4 kwietnia 2016 roku.

Następnie sporządzoną z tego wypadku dokumentację przesłał między innymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W dokumentacji tej zostało stwierdzone, że odwołujący w dniu 4 kwietnia 2016 roku, dojeżdżając do miejsca pracy klienta w miejscowości S. był około 21.15. Odwołujący podczas załadunku przez dłuższy czas dokonywał czynności związanych z jego obowiązkami pracowniczymi. Około 22:15 schodząc z rampy, potknął się i upadł na lewe kolano. Na skutek zdarzenia poczuł silny ból w kolanie. Do szpitala zawiózł go jego brat, który pracował wraz z nim. Gdy w szpitalu stwierdzono po badaniach, wykręcenie stawu kolanowego lewego, udzielono mu pomocy, unieruchomiono nogę opatrunkiem gipsowym.

Odwołujący nie kwestionował wyżej opisanego protokołu nr (...)r. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, natomiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że do zdarzenia nie doszło w dacie, która została w nim wpisana; dlatego, że zdarzenie zostało zgłoszone dopiero 20 października 2016 roku, a zatem ponad pół roku po zdarzeniu. Dodatkowo wskazane zostało, że udał się do szpitala, gdy doszło do zdarzenia w dniu 4 kwietnia 2016 roku, około godziny 22:30 i został zawieziony do szpitala, natomiast w dokumentacji medycznej wpisana jest data 5 kwietnia 2016 roku i przyjęcie do szpitala o 23:05.

Sąd ustalił powyższe na podstawie dokumentacji znajdującej się w aktach ZUS (...) - (...) oraz przedłożonych przez powoda historii choroby z poradni na karcie 4 do 5.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie T. L. jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie.

Sąd przeprowadził dowody, które zostały mu zaoferowane.

Sąd dał wiarę przedłożonym dokumentom, a w szczególności przedłożonej historii choroby z poradni na karcie 4 i 5, która po porównaniu z dokumentami medycznymi zgromadzonymi w aktach o numerze (...) - (...) wskazuje, że odwołujący został przyjęty w dniu 4 kwietnia 2016 roku do SOR, gdzie z uwagi na skręcenie stawu kolanowego założono mu opatrunek gipsowy trzytygodniowy oraz gips elastyczny. Miał przyjmować leki i stosować okłady z lodu. W dokumentacji zostało uznane, że powinien otrzymać zwolnienie lekarskie, a następnie był leczony w poradni.

Sąd uznał, że powyższy dokument nie był wystawiony niezgodnie z zasadami doświadczenia życiowego, w związku z tym jest w pełni wiarygodny.

Sąd dał wiarę tym okolicznościom, które zostały ustalone przez pracodawcę w protokole nr (...)r. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Z materiału dowodowego wynika, że uraz powstał w późnych godzinach wieczornych w dacie 4 kwietnia 2016 roku. Natomiast z uwagi na konieczność oczekiwania i rodzaj schorzenia, którego doznał odwołujący, czyli wykręcenie stawu kolanowego, nic nie zagrażało jego życiu i został przyjęty nie bezpośrednio po przybyciu na miejsce udzielania pomocy w szpitalu, a dopiero po okresie kilku godzin, co spowodowało, że przyjęcie nastąpiło w dniu 5 kwietnia 2016 roku.

Okoliczności zdarzenia były sporne jedynie w zakresie daty zdarzenia.

Mając zatem na względzie dołączone przez odwołującego dokumenty, Sąd doszedł do przekonania, że zgodnie z artykułem 3 ustęp 1 punkt 1, artykułem 6 ustęp 1 punkt 1, artykułem 9 ustęp 1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dziennik Ustaw z 2015 roku, pozycja 1242) jest to zdarzenie, powinno być ocenione jako wypadek przy pracy z dnia 4 kwietnia 2016 roku. Wypłata zasiłku chorobowego przysługuje za okres niezdolności do pracy po zakończeniu uzyskiwania przez odwołującego świadczenia od pracodawcy w trybie artykułu 92 kodeksu pracy, a zatem od dnia 27 kwietnia 2016 roku do 30 maja 2016 roku.

Mając zatem na względzie to, że odwołujący otrzymał już świadczenia, które wynikały z treści artykuł 4, 6 i 11 ustęp 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2016 roku, pozycja 372), natomiast nie otrzymał świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, w myśl artykułu 11 ustęp 1 ustawy, miesięczny zasiłek chorobowy 80 procent podstawy wymiaru zasiłku z zastrzeżeniem między innymi ustępu 2, który stanowi, że miesięczny zasiłek chorobowy przysługuje jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy, o której mowa w artykule 6 ustęp 1 i 3 powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy Odwołujący powinien otrzymać świadczenie skoro do obowiązków odwołującego jako kierowcy należały obsługa samochodu, odejście i dojście do samochodu oraz rozładunek samochodu. Odwołujący był uprawniony do otrzymania zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów wyżej wymienionych w wyższej kwocie, czyli w kwocie 100 procent za okres wskazany w zaskarżonej decyzji.

Mając zatem na względzie powyższe, Sąd na podstawie artykuł 477(14) § 2 kpc i w związku z wspomnianymi przepisami odwołanie uwzględnił.

Poprawiono pod kątem gramatycznym, interpunkcyjnym i stylistycznym bez ingerencji w merytoryczną treść uzasadnienia.

O., dnia 16.04.2018r.

SSR Barbara Kokoryn

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Kuczyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Kokoryn
Data wytworzenia informacji: