Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1209/17 - wyrok Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2018-12-04

Sygnatura akt I C 1209/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

O., dnia 4 grudnia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Błesińska-Kozłowska

Protokolant: sekretarz sądowy Aleksandra Skorynko

po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2018 r. w Olsztynie

na rozprawie sprawy z powództwa E. K.

przeciwko (...) Bank (...) S.A. w W. (poprzednik prawny Bank (...) S.A. we W.)

o zapłatę

I zasądza od pozwanego (...) Bank (...) S.A. w W. na rzecz powódki E. K. kwotę 5.999,27 (pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć i 27/100) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 1.000 zł od dnia 28 marca 2017 r. do dnia zapłaty i od kwoty 4.999,27 zł od dnia 17 września 2018 r. do dnia zapłaty;

II oddala powództwo co do kwoty 36.574,76 (trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery i 76/100) złotych;

III w pozostałej części umarz postępowanie;

IV zasądza od powódki na rzecz powoda kwotę 517,40 (pięćset siedemnaście i 40/100) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

V nakazuje ściągnąć od powódki na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Olsztynie kwotę 2.095,86 (dwa tysiące dziewięćdziesiąt pięć i 86/100) złotych, zaś od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Olsztynie kwotę 232,88 (dwieście trzydzieści dwa i 88/100) tytułem wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa.

SSR Katarzyna Błesińska-Kozłowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Rogalska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Błesińska-Kozłowska
Data wytworzenia informacji: